Amersfoort drukt parkeeragenda door

Gepubliceerd op 27 januari 2024 om 23:25

Een overtuigende 74 procent stemde 'nee' tegen betaald parkeren in heel Amersfoort. Toch besluit de gemeente de uitkomst van het raadgevend referendum van 22 november naast zich neer te leggen en de plannen alsnog door te zetten. Met een duidelijk "nee=nee" uitten ruim tweehonderd Amersfoorters op 26 januari met een demonstratie hun onvrede over de plannen van de gemeente. 

De Amersfoortse coalitiepartijen D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren in het voorjaar van 2023 met een voorstel voor nieuw parkeerbeleid. De coalitie wil met het voorstel anticiperen op klimaatverandering en een leefbare, veilige stad creëren door stapsgewijs het betaald parkeren uit te breiden naar alle wijken van de stad. Volgens de gemeentewebsite amersfoort.nl is het de bedoeling dat je “in de hele stad alleen kunt parkeren op straat als je betaalt of een vergunning hebt. Er komen overstappunten voor auto’s, openbaar vervoer, fietsen enzovoorts (‘parkeerhubs’)”. Daarna wil de gemeente de vergunning beperken tot één auto per huishouden.

Op initiatief van de lokale oppositiepartij Amersfoort voor Vrijheid kwamen inwoners in actie om een raadgevend -dus niet bindend-  referendum aan te vragen bij de gemeenteraad. Daarvoor stemde 22 november stemde bijna driekwart van de Amersfoorters ‘nee’  als antwoord op de vraag: “Vindt u het nieuwe parkeerbeleid een goed idee voor de stad Amersfoort?” Het duidelijke signaal vanuit de bewoners van de stad hinderde de gemeenteraad niet om toch in te stemmen met voortzetting van de plannen, zij het met een aantal wijzigingen.

Tijdens de demonstratie op 26 januari tegen de parkeerplannen kregen D66 wethouder Tyas Bijlholt en vervangend voorzitter van de raad Dirk-Joost van Hamersveld (eveneens D66) niet de kans om hun plannen toe te lichten door afkeurend gejoel vanuit het publiek. Aan het Algemeen Dagblad laat de wethouder een dag later weten dat de plannen “niet in beton gegoten zijn” en dat er nog invulling moet worden gegeven aan de geschetste kaders. Op de gemeentelijke website worden al wel concrete punten benoemd, zoals dat noordelijke wijken pas in 2035 op de planning staan en er richting eind 2024 groen licht moet zijn voor een eerste uitbreiding van betaald parkeren in 2025.

“Politici zouden in een ware democratie op geen enkele manier een overgrote meerderheid moeten kunnen afserveren. Raadgevend of niet”, stelt fractievoorzitter Tom van Lamoen van Amersfoort voor Vrijheid. Een belangrijk punt waar de politiek geen rekening mee houdt, is vertrouwen in de plannen überhaupt, benadrukt het gemeenteraadslid.  “Je kan tien dingen opnoemen waarin de plannen anders worden dan beloofd. Dus hoe kun je zeggen: dit ga je betalen, het is voor je eigen bestwil, we gaan er iets moois mee doen?”

Duidelijk “een politiek spelletje”, zegt Yoran van Aken, die de demonstratie organiseerde  “Ook al kan ik maar twee dingen veranderen en besluit de gemeente bijvoorbeeld om eerst op het centrum te focussen in plaats van op wijken waar geen parkeerproblemen zijn.”

Hugo Kruyt van oppositiepartij SP: “Alle doordrammers van het parkeerbeleid hopen en bidden dat u de komende jaren langzaam afdruipt en afhaakt. Ga terugdrammen. Doe dat zonder haat of woede, maar wel met vastberadenheid en doorzettingsvermogen.” Van Aken gaat dit zeker doen. “Ik blijf mensen achterna zitten en het gesprek voeren met de wethouder en met mensen in de stad. De wethouder heeft het continu over een stip op de horizon, maar die stip moet verplaatst worden. Het idee overheerst: er moet iets gebeuren, en de route ernaartoe, zien we wel. Maar volgens mij hebben wij hen gekozen en zijn ze voor ons bezig.”

Volgens Amersfoortse theatermaker die tijdens de demonstratie zijn gedicht ‘Betaald parkeren afweren’ voordroeg, is het duidelijk dat wereldwijd een weg is ingeslagen naar “ontmoediging van autobezit, tegen onze vrijheid, tegen de mensen en doorsnelt richting Tristate ‘smart’ cities, met steeds nieuwe regels als oplossing voor niet-bestaande problemen.” De Amersfoorters zijn volgens de dichtende theatermaker “misleid in parkeerbeleid”.

Gemeente Amersfoort is inmiddels een actie gestart waarbij bewoners gestimuleerd worden te gaan autodelen en voor een jaar afstand doen van hun auto in ruil voor groen in de straat. In Haarlem staat 6 maart een referendum gepland over het uitbreiden van betaald parkeren in de stad.

Fotocredits: Rinus van Denderen - De Stad Amersfoort

DAK Amersfoort Parkeeragenda
PDF – 3,1 MB 19 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.